מוצרים פנסיוניים

קרן פנסיה

אפיק השקעה וחיסכון לטווח הארוך כאשר מדי חודש מתבצעת הפקדת חודשית שנועדה להבטיח הכנסה חודשית (קצבה) קבועה במקרים הבאים:

 • פרישה – קצבת זקנה
 • אובדן כושר עבודה – קצבת נכות
 • פטירה בטרם עת – קצבת שארים

מה שמאפיין את קרן הפנסיה הוא המבנה השיתופי שלה. כל העמיתים בקרן פנסיה משלמים לקופה משותפת אשר מבטיחה את זכויותיהם באמצעות תקנון אשר מפרט את התנאים.

סוגי קרנות פנסיה:

 • קרנות פנסיה ותיקות – קרנות אלו סגורות להצטרפות חוסכים חדשים מינואר 1995, ישנם 2 סוגים של קרנות פנסיה ותיקות
 • קרנות פנסיה חדשות אשר פתוחות לקהל הרחב
  • קרן פנסיה "מקיפה" – כוללת בנוסף לפנסיית זקנה כיסוי ביטוחי למקרה נכות ולמקרה פטירה. קרן זו רשאית להשקיע עד 30% מנכסיה באג"ח מיועדות של מדינת ישראל, בריבית מיטיבה, כאשר היתרה מושקעת בשוק ההון. כוללת את דמי הניהול הנמוכים ביותר מבין סוגי המוצרים הפנסיוניים הקיימים.
  • קרן פנסיה "חדשה כללית" – קרן מסוג זה משקיעה 100% מנכסיה בשוק ההון, ואינה זכאית לאג"ח מיועדות.

ביטוח מנהלים

אפיק השקעה וחיסכון לטווח הארוך. ביטוח המנהלים הינו חוזה בין המבוטח לבין חברת הביטוח ולכן היות ומדובר בחוזה, מרבית התנאים קבועים ואינם ניתנים לשינוי, משמעות הדבר שחברות הביטוח אינן יכולות לשנות את תנאי הפוליסה.

פוליסת ביטוח המנהלים כוללת בתוכה מספר מרכיבים:

 1. תכנית חיסכון פנסיוני לגיל פרישה
 2. כיסוי ביטוחי למקרה פטירה בטרם עת
 3. כיסוי ביטוחי למקרה של אובדן כושר עבודה
 4. חלופה לרכישת כיסויים ביטוחים נוספים

ביטוח מנהלים הוא חיסכון פנסיוני גמיש ומותאם אישית ולכן ניתן להתאים את גובה הכיסוי הביטוחי לצרכי המבוטח, טעמו האישי, מצבו המשפחתי והבריאותי לשכר שלו בהתאם ךניתוח התיק הביטוחי שלו.

הסוגים השונים ש​ל ביטוחי מנהלים:

 • ביטוח מנהלים "קלאסי" – ביטוח מנהלים מבטיח תשואה שהיו נפוצים מאוד עד שנות ה – 90.
 • ביטוח מנהלים מסוג "עדיף" מבטיח תשואה (שמות נוספים: מניב, מעולה, מיטב, יותר וכו') שווקו עד שנת 2003
 • פוליסות "חדשות" – על בסיס השתתפות ברווחים שווקו משנת 2004
 • ביטוח מנהלים הדור החדש – אלו ביטוחי המנהלים שהתחילו בשנת 2013 ועד היום

קופת גמל

קופת גמל הינה מכשיר חיסכון. בשוק החיסכון, קיימות כיום מספר רב של קופות גמל המציעות מגוון רחב של כלים פיננסיים לחיסכון, בהתאם לצרכי הלקוח ומטרותיו, וביניהם:

 • קופות גמל לתגמולים
 • קופות גמל לקצבה
 • קופות לפיצויים
 • קרנות השתלמות
 • קופות גמל להשקעה

 

בשונה מקרן הפנסיה וביטוח המנהלים, רוב קופות הגמל אינן כוללות מסלולים ביטוחיים כגון, ביטוח חיים למקרה פטירה (ריסק) או אובדן כושר עבודה ויש להצטרף לביטוחים הללו בנפרד !

הטבות המס בהפקדה לקופות גמל לקצבה:

הזיכוי ממס לעובדים שכירים מוענק במעמד ההפקדה בעד סכום שאינו עולה על 7% מההכנסה המזכה ממשכורת. סכום הזיכוי ממס שווה ל-35% מהסכום שבעדו מוענק הזיכוי ממס.

עבור עובדים עצמאים, הניכוי במס על ההפקדות לא יעלה על סכום השווה ל-11% מההכנסה המזכה שאינה ממשכורת והזיכוי ממס מוענק בעד סכום שאינו עולה על 5% מאותה ההכנסה. סכום הזיכוי ממס שווה ל-35% מהסכום שבעדו מוענק הזיכוי ממס.

סכום הניכוי לקופת הגמל יקוזז מההכנסה החייבת במס כך שהעמית חוסך את הכספים שהיו מופרשים לו במס שולי אשר יכול להגיע עד 47%. בנוסף, משנת 2017 מוענקת תוספת זיכוי של 0.5% מההכנסה המזכה בתנאי שלא בוצעו הפקדות לרכישת אובדן כושר עבודה. כלומר, הזיכוי ממס יוענק בעד סכום שאינו עולה על 5.5%. 

קרן השתלמות

מדובר בקופת חיסכון לשכירים, לעצמאים ולחברי קיבוצים ומושבים שיתופיים. המטרה המקורית שלה הייתה לשמש את העובדים למימון השתלמויות, כנסים מקצועיים ולימודי המשך. היום, ברוב המקרים היא משמשת כחיסכון לטווח זמן בינוני. מדובר בפתרון החיסכון האולטימטיבי לשכירים כאשר גם אתם וגם המעסיק מחוייב להפקיד אליו כספים והעובדה שלאחר 6 שנים תוכלו למשוך את הכסף מבלי לשלם מס רווחי הון לכל מטרה!

היתרונות הבולטים של קרן השתלמות:

 • הכסף המופקד אליה מגיע מהמעסיק ומבעל הקרן (המעסיק אינו חייב להפקיד לקרן השתלמות ולכן יש לקבוע את הפרט לפני תחילת עבודה)
 • אין מגבלות לשימוש בכסף, לאחר צבירה של 6 שנים ניתן לנצל את הכסף לכל מטרה
 • האפיק היחיד שלא לטווח ארוך ונותר פטור לחלוטין ממס (אחרי הרפורמות במיסוי שוק ההון בישראל).

קרן השתלמות למורים

מדובר בקרן השתלמות ייעודית עבור עובדי הוראה, בתמיכה הסתדרות המורים בישראל.
רוב הפעמים קרן השתלמות זו נועדה לשנת השתלמות של עובדי הוראה שבה הם יוצאים לקורסים, השתלמויות וכו אך ניתן גם לחסוך בה ללא קשר להשתלמויות כאלה ואחרות.

מדובר במכשיר מעולה עבור עובדי הוראה ושווה לבדוק תחת כל מוסד את הזכויות וההטבות המגיעות לכם!

קרן השתלמות לעובדי מדינה

מאוד דומה לקרן השתלמות למורים, אך כאן קהל הזכאים הוא עובדי מדינה.
ההטבות מעט שונות והתנאים הם אחרים. 

תכנון פיננסי + פרישה

1.  הלוואה על חשבון קופות גמל / קרן השתלמות/ פיצויים בתנאים מצוינים בכלל ובפרט אל מול תנאי הבנקים + חברות האשראי

2.  תכנון פרישה מדויק ומפורט שמלווה בדוחות, מסלקה פנסיונית , לפחות פגישה אחת ויותר מכך שתדון ותיקח בחשבון את כל הפרמטרים הקשורים במצב הכלכלי של המשפחה וההכנסה של ראש המשפחה

3. התייחסות לדמי ניהול והתאמה בהתאם למועד הפרישה של הלקוח , גיל , מצב משפחתי וסוציואקונומי

4. בניית תמהיל רחב שיתכתב יחד עם הביטוחים ושאר ההגנות

תיקון 190 וסעיף 125 ד'

מהן התקנות האלו?

בעצם מדובר בהטבות מס לאנשי הגיל השלישי ועל חיסכון של אלפי שקלים בפוטנציאל הטמון בהימנעות מהוצאות מיסוי גבוהות שלא לצורך.
במילים אחרות, ההטבות הללו יכולות לחסוך הרבה כסף למי שיממש אותן מפני שהן מורידות משמעותית את המיסוי על הרווחים למשקיעים והחוסכים.

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, אומר בעצם שכל אחד יכול להפקיד כל סכום לקופת הגמל האישית שלו ולמשוך את הכסף אחרי גיל 60 באחת משתי דרכים: 

 1. משיכה חד פעמית של מס נומינלי בגובה 15% (לעומת 25% ריאלי כפי שנהוג בשוק). לדוגמה משיכה של 100K ותשלום של 15% על הרווחים.
 2. כקצבה חודשית הפטורה ממס (ב-100%) לכל החיים. לדוגמה, תשלום חודשי בגובה 1,000 ש"ח כל חודש הפטורים ממס.

סעיף 125 ד' לפקודת מס הכנסה, מאפשר למי שנולד לפני שנת 1949 (31.12.1948 ליתר דיוק) לקבל פטור מס שנתי של 13,440 ליחיד או 16,560 לזוג העונה על תנאי הגיל בהון פיננסי עם רווח ריאלי (בפקדונות בנקאיים או פוליסות חיסכון של חברות ביטוח). 
בפועל המשמעות היא החזר מס צפוי של כ-3,360 שקלים בחודש (או 4,140 לזוג).
בעוד תיקון 190 מדבר על קרן הפנסיה, סעיף 125 ד' מדבר על פקדונות בנקאיים או פוליסות חיסכון של חברות הביטוח.
2 ההטבות אינן מתנגשות זו בזו וניתן לנצל אותן גם באותו זמן ולחסוך אלפי שקלים על מס.

סוכנות נייס תשמח לעמוד לרשותכם ולספק לכם שירות במימוש הזכויות והטבות מס הללו.